Menu Close

אבחון אוטיזם בגילאי 0-3

אבחון אוטיזם בגילאי 0-3

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע זכאות לשירותי אבחון וטיפול בהיקף של שלוש שעות שבועיות (טיפול פסיכולוגי, רגשי ופרה-רפואי) עד גיל 18. ילדים המממשים את זכאותם לסל טב"ם (טיפול בריאותי מקדם) במלואה במעונות יום שיקומיים, בגני תקשורת או במרכזים חוץ-גניים אינם זכאים למימוש מקביל של סל הטיפולים בקופה.

את שירותי האבחון והטיפול האלה במימון סל הבריאות ייתנו קופת החולים במכון להתפתחות הילד, ביחידה לטיפול התפתחותי או רופאים ומטפלים פרטיים באמצעות טופס 17 או באמצעות קבלת החזר מקופת החולים (בתיאום מראש עם הקופה, ובנסיבות שבהן לקופה אין אפשרות להציע תור בטווח זמן של פחות מארבעה חודשים).

משמעויות האבחון לגבי מימוש זכויות של ילדים על רצף האוטיזם

אבחון ילדים ייעשה לפי חוזר מנכ"ל 15/13 של משרד הבריאות, ורק אבחון כאמור יהא קביל במוסדות המדינה הרלוונטיים לצורך קבלת הזכויות הניתנות לילדים על הרצף האוטיסטי. 
על האבחון לכלול בדיקה רפואית אצל נירולוג ילדים מומחה להתפתחות הילד, אצלך פסיכיאטר ילדים או אצלך רופא התפתחות בעל ניסיון של שלוש שנים במכון להתפתחות הילד, וכן אבחון רפואי ואבחון פסיכולוגי, הכול בהתאם לכללים של חוזר מנכ"ל משרד הבריאות (המבוסס על הגדרות DSM-5).

איך מתבצע אבחון תקין?

כדי לבצע את האבחון יש לקבל הפניה לאבחון מהרופא המטפל. את האבחון הרפואי יעשה פסיכיאטר ילדים ונוער או רופא ילדים התפתחותי שיש לו ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון להתפתחות הילד או מומחה בנירולוגיה ובהתפתחות הילד. את האבחון הפסיכולוגי יעשה פסיכולוג התפתחותי (או מתמחה בהדרכה) בילדים עד גיל תשע בלבד (ועד בכלל), וללא מגבלת גיל – פסיכולוג קליני מומחה שיש לו הכשרה בתחום הקליני של הילד, וכן פסיכולוג שיקומי ופסיכולוג חינוכי, בתנאי שהם בעלי הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם.

לפי הבהרה לחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות בדבר אבחון אוטיזם מאת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו מיום 30 במאי 2022, על האבחון להיות מפורט לפי ה-DSM-5 ולכלול דוגמאות לכל אחד מהתת-קריטריונים. כאשר המאובחן הוא פעוט שעוד לא מלאו לו שנה וחצי, יש להרחיב את ההנמקה לאבחון, ואם נעשה שימוש במבחן להערכת תסמיני אוטיזם והציון שהתקבל בו אינו חוצה את הסף לאבחנת אוטיזם, על המאבחן לנמק את החלטתו, ואם אפשר, לעשות מבחן להערכת תסמיני האוטיזם בכלי נוסף. ראו את המסמך המלא בקישור :

אי יכולת של קופת החולים להציע תור לאבחון בטווח של 3-4 חודשים

על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בדבר "מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים", אם אין בידי קופת החולים להציע תור לאבחון בטווח של שלושה חודשים לילד שעוד לא מלאה לו שנה או בטווח של ארבעה חודשים לילד בן שנה ומעלה, יש זכאות לקבלת החזר בגין רכישת השירות באופן פרטי. יש להסדיר זאת מראש עם קופת החולים. יש אפשרות לפנות לביצוע אבחון פרטי ולקבל החזר חלקי מקופת החולים בכפוף לתעריפי משרד הבריאות ובקיזוז סכום השתתפות עצמית.

למי יש לפנות לצורך אבחון?

רשימת המכונים המוכרים להתפתחות הילד – אתר משרד הבריאות

סירוב של הקופה להפנות לאבחון אוטיזם

אם קופת החולים של המבוטח מסרבת להפנות לאבחון לאוטיזם, אפשר לפנות לנציבות פניות הציבור בקופת המבוטח, ואם הבקשה מסורבת, לפנות בתלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

כלי האבחון לילדים בגילאי 3-0

כדי להימנע מעיכוב בקבלת השירותים יש לוודא עם הפסיכולוג שההערכה הפסיכולוגית צפויה לכלול (או כוללת, אם האבחון כבר נעשה) את הכלים שלקמן. רשימת כלי האבחון אמורה להיות מפורטת באופן ברור בתחילת האבחון, ואפשר לעיין בה באופן עצמאי ולוודא שאכן נעשו כל המבחנים הנדרשים: הערכה התפתחותית או קוגניטיבית. בני 3 ומטה – אבחון התפתחותי MULLEN (אם אין היכרות עם הכלי, אפשר להשתמש ב-BAILEY-III או ב-BAILEY-II

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.