Menu Close

גני תקשורת ייעודים לאוטיזם

גני תקשורת ייעודים לאוטיזם

גן טיפולי ייעודי עבור תלמידים המאובחנים עם אוטיזם. על פי התקן - מספר התלמידים בגן נע בין 5 ל-8 תלמידים (ניתן לפתוח גן עם תקן חסר – 4 תלמידים). שנת הלימודים בגן התקשורת נפתחת ב-1.9 ונמשכת עד ה-15.8. 

בגן מונהג יום לימודים ארוך גם במהלך תוכנית הלימודים בחופשה - עד השעה 16:45, ובימי שישי, והתלמידים בגן נהנים מזכויות נוספות דוגמת: הזנה, הסעות ומלווה להסעה וטיפולים פרא- רפואיים בהיקף של כ- 3.4 שעות ממשרד החינוך.

לכל תלמיד בגן תקשורת נבנית תוכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה. גנים רבים מאפשרים שילוב חלקי בגן בחינוך הכללי בהיקף התואם את צורכי התלמיד ואת תוכנית הלימודים האישית. במרבית גני התקשורת מפעילות עמותות מכסת טיפול בריאותי מקדם (סל טיפולים), הכוללת מספר רב של טיפולים נוספים. פירוט נוסף על טב"ם אפשר למצוא בפרק טיפולים פרא-רפואיים – לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מימוש הזכאות 

אפשר לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית בכל שנה עד 31 במרץ ולבקש זימון של ועדת זכאות ואפיון לצורך קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לשנה העוקבת. פניות שמתקבלות אחרי 31 במרץ יידונו בוועדה חריגה בכפוף לאישור משרד החינוך. גם משפחות המצויות בתהליך אבחון של ילדם נדרשות להודיע על כך לרשות המקומית עד 31 במרץ ולספק את האבחון עד 10 ליולי.

גני תקשורת של אלו"ט – אתר אלו"ט

המלצות להורים משלבים – אתר אלו"ט

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.