Menu Close

הנחה במס רכישה

הנחה במס רכישה

הקלה במס רכישה 

מהי הזכות? לפי תקנות מיסוי מקרקעין, אפשר לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לאדם עם מוגבלות. גובה ההנחה הוא 0.5% מערך הדירה לפי מדרגות מס הרכישה. אלו ההטבות ברכישת דירת מגורים יחידה (החל מ-6 בדצמבר 2016):

 • בסכום של עד 2.5 מיליון שקלים (נכון ל-2023) ברכישת דירה מגורים יחידה – עד לסכום של 1,805,545 שקלים נכון לשנת 2022 – לא ישולם מס רכישה, ובעבור יתרת הסכום (ההפרש בין 1,805,545 ל-2.5 מיליון שקלים) ייגבה מס רכישה בשיעור מופחת של 0.5%.
 • אם סכום רכישת הדירה עולה על 2.5 מיליון שקלים או אם מדובר בדירה שאינה דירה יחידה, חייבים במס רכישה בשיעור מופחת של 0.5% על הסכום המלא.
 • ההטבה ניתנת למימוש עד פעמיים בחיים.
 • מי שרוכשים קרקע לבנייה זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% רק לגבי השטח שתיבנה עליו הדירה שתשמש למגוריהם (שאר השטח יחויב במס רכישה רגיל) בתנאי שהדירה תיבנה בתוך שנתיים.

תנאי הזכאות

עד גיל 18 – זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור 100% כשלעצמה אינה מזכה בזכאות להנחה במס רכישה. הזכאות תינתן באחד משני המצבים האלה: (א) לילד נקבעה זכאות לגמלת תלות בזולת בגובה המרבי (188%); (ב) ועדת מס של המוסד לביטוח לאומי קבעה כי אילו היה נבדק הילד כבגיר, היה מקבל אחוזי נכות כללית (של בגירים) בשיעור של 90% לפחות. בחלק מהמקרים, כחלק מתהליך התייעלות שהחל ב-2019, נקבעו אחוזי נכות לצורכי מס רכישה במעמד הוועדה הרפואית אשר בחנה את התביעה לגמלת ילד נכה. את השאלה אם נקבעו אחוזי נכות במעמד הוועדה לגמלת ילד נכה אפשר לברר במעמד הגשת הבקשה לרשות המיסים או במחלקת ילד נכה בסניף המטפל. אם לא נקבעו אחוזי נכות לצורכי מס רכישה באופן זה, או שאחוזי הנכות שנקבעו נמוכים מהנדרש, אפשר לבקש את כינוסה של ועדה אשר תעשה כן. בקשה לכינוס הוועדה יש להגיש באמצעות טופס בקשה של המוסד לביטוח לאומי – טופס מס' 3553.

 • שימו לב! במרבית המקרים (למעט אם יש זכאות לגמלת תלות בזולת בשיעור 188% או שמדובר בבגיר אשר נקבעה לו דרגת אי-כושר השתכרות של 75%) כדי לצבור אחוזי נכות מזכים נדרש להציג כמה מצבים רפואיים המתקיימים במקביל (למשל, נוסף על אוטיזם עשויות להיות אבחנות כגון הפרעת התנהגות, עיכוב שכלי התפתחותי, מצב פסיכיאטרי, אפילפסיה וכדומה). לכן מומלץ לארגן מסמכים המפרטים את כלל המצבים הנלווים ואת הפגיעה התפקודית הנובעת מהם, ולא להסתמך על האבחנה של אוטיזם לבדה.

מימוש הזכאות

 • לאחר שנקבעו אחוזי נכות לצורכי מס (במעמד ועדת המס, במעמד ועדה רפואית לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה או במעמד ועדה לקביעת נכות כללית), ורק אם אחוזי הנכות הרפואית מזכים (188% תלות בזולת, 90% נכות רפואית ומעלה, או בעבור בגירים 75% אחוזי אי-כושר), אפשר להתקדם בתהליך מתן ההנחה במס הרכישה.
 • לצורך פתיחת בקשה ברשות המיסים יש להגיש לרשות מיסוי המקרקעין באזור שבו מצויה הדירה טופס 7000 – הצהרה על מכירת ורכישת נכס מקרקעין, טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה (טופס 2973), בצירוף מכתב המסביר את הצורך של המשפחה בדירה זו המותאמת לצורכי הילד או מסביר כיצד הדירה צפויה לשרת את הילד בעתיד.
 • אם נמצאתם זכאים, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לסעד הצהרתי המאשר להורים או לאפוטרופוס לפעול בשם הקטין ולממש בשמו את ההטבה. הצורך בפנייה לבית המשפט נובע מהוראות חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, אשר קובע סוגי פעולות אשר כדי לבצען בשם הקטין או האדם שלגביו נקבעה האפוטרופסות נדרש ההורה או האפוטרופוס לאישור בית משפט.
 • בית המשפט יבחן אם הפעולה הנדרשת נעשית לצורכי הקטין ולטובתו ואם הנסיבות מצדיקות לאפשר את ניצול ההטבה שהקטין זכאי לה (המוגבלת לפעמיים בחיים), על פי החלטת ההורים או האפוטרופוס ועל ידיהם.
 • לאחר קבלת אישור בית המשפט יש למסור את החלטת בית המשפט לרשות המיסים לצורך המשך טיפול והחלת ההנחה.
 • בקשה שנייה לניצול הטבה במס רכישה – כאשר מדובר בבקשה השנייה לניצול ההטבה במס (כלומר אושרה הנחה במס רכישה לאדם עם המוגבלות פעם אחת בעבר) רף ההוכחה שנדרש להוכחה כי העסקה או ניצול ההטבה נעשים לשירות הקטין ולטובתו מוגבר, ובית המשפט עשוי להורות על מינוי אפוטרופוס לדין (עורך דין מטעם המדינה אשר יייצג את הילד בהליך במקום הוריו), כמי שיכול ליייצג באובייקטיביות את האינטרסים של הילד בהליך.

שימו לב: אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד ברישום המקרקעין (טאבו) כדי לקבל את ההנחה, אך נדרש כי הנכס הנרכש ישמש רק למגורי הזכאים להטבה במס.

הזכאות להנחה במס רכישה על קניית דירה ניתנת פעמיים במהלך החיים. עם זאת רכישת דירה ורישומה אינה עניין טכני בלבד, ויש לכך השלכות משפטיות, ועל כן אנו ממליצים להורים להתייעץ בתהליך עם עורך דין.

מידע נוסף: אפשר לפנות לרשות המיסים: 4954*; 02-5656400. כמו כן אפשר לפנות לייעוץ במרכזי 'יד מכוונת', הנותנים סיוע ללא תשלום בארגון המסמכים, בהכנה מיטבית לקראת ועדת המס ובהנחיה בנוגע למסמכים חסרים, ויכולים לסייע בהערכת סיכויי הבקשה. אין שיתוף מידע בין מרכזי 'יד מכוונת' למוסד לביטוח לאומי, ועל הייעוץ יש חובת סודיות.

הקלות במס רכישה – אתר Gov.il 

תקנות מיסוי מקרקעין – אתר נבו

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.