Menu Close

הנחה בתשלום החשמל

הנחה בתשלום החשמל

הנחה בתעריף תשלום החשמל 

הזכות – מהי: הורים לילד עם אוטיזם שמקבל גמלת תלות בזולת או בוגר מעל גיל 18 שמקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי זכאים להנחה בשיעור של 50% מתעריף החשמל הביתי בעד 400 הקוט"ש הראשונים (800 קוט"ש בדיוב דו-חודשי) שצרכו מידי חודש - בשימוש ביתי בלבד.

תנאי הזכאות: ילד בן שלוש עד 18 שיימצא זכאי בבדיקת תלות בזולת של ביטוח לאומי לתלות בשיעור 50%, ובן 18 ומעלה אם נקבעה לו זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 112% ויותר.

אופן מימוש: הביטוח הלאומי מעדכן את ההורים הזכאים או את הבוגר הזכאי להנחה שפרטיהם יועברו לחברת החשמל. הביטוח הלאומי מעביר כל חודש לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.

מידע נוסף: סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-108 ₪ לחודש וכ-215 ₪ לחשבון דו-חודשי (נכון לינואר 2022).

לשים לב: מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, יהיו זכאים רק להנחה אחת (בשיעור הגבוה מביניהן).

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי אם הפרטים שמופיעים בחברת החשמל תואמים לפרטים שמעביר הביטוח הלאומי (ההורה שרשום כמקבל הגמלה עבור ילדו). בגיר יקבל את ההנחה רק אם החוזה מול חברת החשמל רשום על שמו. אם החוזה מול חברת החשמל רשום על שמו של אדם אחר, על בעל הזכאות להנחה לבקש להעביר את החוזה על שמו, ואם הוא לא מסוגל לעשות זאת בעצמו, יש לשלוח את בקשה בפקס לחברת החשמל למספר 03-7131899 ולהתקשר למוקד 103 כדי לוודא שהוא התקבל. בפקס יש לציין:

  • מספר החוזה
  • שם מלא ות.ז. של הזכאי להנחה
  • מספר טלפון ליצירת קשר
  • שם מלא וחתימת הלקוח הנוכחי שרשום בחוזה
  • צו אפוטרופסות (אם יש)
  • לפרט האם יש הוראת קבע קיימת, והאם להשאיר אותה.

זכאות לתשלום מופחת בחשבון החשמל – חברת החשמל.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.