Menu Close

הנחה בתשלום המים

הנחה בתשלום המים

הטבה בתעריף תשלום המים

הזכות – מהי: כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך – כאשר צריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותו בתעריף גבוה יותר. אך מעבר לכך, הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור 100% וכן בגירים מקבלי קצבת נכות כללית אשר נקבעה להם 70% נכות רפואית לפחות זכאים לכמות מים נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך.

תנאי הזכאות: ההטבה ניתנת עבור צריכת מים בבית בו מתגורר בפועל הילד או הבוגר הזכאי. זכאים לכך משפחות המקבלות גמלת ילד נכה, משפחות אומנה לילד שזכאי לגמלה אך לא מקבל אותה בשל האומנה, ובגירים שנקבעה להם לפחות 70% נכות רפואית.

כמו מס הכנסה, ההנחה ניתנת לפי מספר הילדים הנכים במשפחה. לכן, הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל הנחה כפולה.

מימוש הזכאות: הביטוח הלאומי מעדכן את ההורים הזכאים או את הבוגר הזכאי להנחה שפרטיהם יועברו לרשויות המים. הביטוח הלאומי מעביר כל חודש רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה, ואין צורך לפנות באופן אקטיבי על מנת לקבל את ההטבה. ההטבה ניתנת לצרכנים ביתיים בלבד בגין הנכס בו הם מתגוררים.

לשים לב: מקבלי מספר גמלאות המזכות בהטבה יהיו זכאים להטבה אחת.

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות – באתר רשות המים.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.