Menu Close

חינוך ביתי

חינוך ביתי

חינוך ביתי הוא חינוך הניתן בבית התלמיד ולא במסגרות החינוך הפורמליות. הורים שאינם מעוניינים לשלב את ילדם במערכת החינוך הפורמלית נדרשים לעמוד בתנאים מספר כדי שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של תלמיד בגיל חינוך חובה נתונה בידי מנהלי המחוזות במשרד החינוך. 

כאשר מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה והביקור במקום שנערכים בו הלימודים ייעשו בהשתתפות המפקח על החינוך המיוחד. הורים לילד עם צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. 

כמו כן ההורים מחויבים להציג תוכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. ההורים שקיבלו פטור מחינוך חובה צריכים להגיש במועד שקבעו מראש עם המפקח על החינוך המיוחד דו"ח המתאר את התקדמות התלמיד ואת קיומה של תוכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תוכנית החינוך הביתית.

מימוש הזכאות 

הורים המבקשים להקנות חינוך ביתי לילדם שבגיל חינוך חובה, יגישו למנהל המחוז, והעתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. 

נהלים לחינוך הביתי – אתר משרד החינוך

.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.