Menu Close

חינוך – שונות

חינוך – שונות

בית ספר כוללני (לחינוך מיוחד) 

בתי הספר הכוללניים מתמקדים במתן מענה חינוכי וטיפולים לילדים עם לקויות מסוימות, כגון אוטיזם, שיתוק מוחין ומוגבלות שכלית. 

בית ספר כוללני (לחינוך מיוחד) המיועד לאוטיזם

בבית ספר ייעודי זה תקן הכיתה נע בין חמישה לשמונה תלמידים (אפשר לפתוח כיתה בתקן חסר – ארבעה תלמידים). בצוות הכיתה מורה לחינוך מיוחד וסייעת. מקצת בתי הספר מיועדים לילדים בני שש עד 21, ומקצתם מופרדים לפי שכבות גיל בין בתי ספר יסודיים לחטיבות ביניים וחטיבות עליונות.

בבתי הספר היסודיים מונהגת שנת לימודים ארוכה: היא נפתחת ב-1 בספטמבר ונמשכת ברצף עד 15 באוגוסט. בחטיבות הביניים ובתיכונים מסתיימת שנת הלימודים ב-5 באוגוסט (או ב-15 באוגוסט, כולל הפסקה בלימודים ב-21–30 ביוני). בבית הספר מונהג יום לימודים ארוך, עד 16:45, גם במהלך תוכנית הלימודים בחופשה, ובימי שישי עד 12:45.

התלמידים נהנים מזכויות נוספות, דוגמת הסעות ומלווה להסעה, הזנה וטיפולים פרה-רפואיים בהיקף של 2.9 שעות שבועיות ממשרד החינוך (שח"ם – שירותי חינוך מיוחדים). לכל תלמיד בבית הספר נבנית תוכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה.

מימוש הזכאות 

רק לאחר שוועדת זכאות ואפיון קבעה כי התלמיד זכאי למסגרת של חינוך מיוחד, הוא יכול להשתבץ בבית הספר.

אפשר לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית עד 31 במרץ בכל שנה ולבקש זימון של ועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד לצורך קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לשנה העוקבת. פניות שמתקבלות אחרי 31 במרץ יידונו בוועדה חריגה בכפוף לאישור משרד החינוך. 

כיתת תקשורת בחינוך הרגיל 

כיתת תקשורת (להלן: כיתת חינוך מיוחד) היא כיתה בבית ספר בחינוך הכללי המיועדת לתלמידים המאובחנים עם אוטיזם. תקן הכיתה נע בין חמישה לשמונה תלמידים (אפשר לפתוח כיתה בתקן חסר – ארבעה תלמידים). בצוות החינוכי מורה לחינוך מיוחד וסייעת. שנת הלימודים בבית הספר נפתחת ב-1 בספטמבר ונמשכת עד 15 באוגוסט. בחטיבות הביניים ובתיכונים מסתיימת שנת הלימודים ב-5 באוגוסט (או ב-15 אוגוסט, כולל הפסקה בלימודים בין 21–30 ביוני).

הזכויות המוקנות לתלמיד הלומד בכיתת תקשורת זהות לזכויות הניתנות לתלמיד הלומד בבית ספר לחינוך מיוחד, דוגמת יום לימודים ארוך, עד 16:45, גם במהלך תוכנית הלימודים בחופשה, ובימי שישי עד 12:45, הזנה, הסעות ומלווה להסעה, זכות לחופשות מקוצרות וטיפולים פרא-רפואיים בהיקף של 2.9 שעות שבועיות ממשרד החינוך (שח"ם – שירותי חינוך מיוחדים). 

לכל תלמיד בכיתת תקשורת נבנית תוכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה. בכל סוגי הכיתות בחינוך המיוחד יכול להיות מגוון שילובים עם החינוך הרגיל, דוגמת שילוב של תלמיד יחיד בשיעורים מסוימים בכיתת החינוך הכללי, שילוב של קבוצת תלמידים מהחינוך המיוחד בשיעורים מסוימים או בפעילות כיתתית של תלמידי החינוך הכללי ו'שילוב הפוך' של תלמידים מהחינוך הכללי בכיתת החינוך המיוחד, הכול בהתאם לתל"א המותאמת לתלמיד.

מימוש הזכאות 

אפשר לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית עד 31 במרץ בכל שנה ולבקש זימון של ועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד לצורך קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לשנה העוקבת. פניות שמתקבלות אחרי 31 במרץ יידונו בוועדה חריגה בכפוף לאישור משרד החינוך. 

שילוב יחידני בחינוך הרגיל – גיל 3 עד 18

בסיום הטקסט באתר להוסיף את הטקסט הבא:

המלצות להורים משלבים – אתר אלו"ט

שילוב יחידני בבית ספר מכיל

בתי ספר מכילים, כמו במודל שפיתחה עמותת אינקלו, מציעים שילוב יחידני בסביבה יוצאת דופן. בין היתר יש בכל כיתה שני אנשי צוות ו-27 תלמידים, 25% מהתלמידים בבית הספר בעלי צרכים מיוחדים מאובחנים במוגבלות בשכיחות נמוכה, האדריכלות תומכת פדגוגיה, ויש תוכניות אישיות לכל התלמידים.

ההכלה מיושמת בארבע זירות (פדגוגית, חברתית, ארגונית ופיזית-סביבתית) ונועדה לספק מענה כולל לתלמידים, לעובדי ההוראה, לצוות התומך והטיפולי ולהורים.

בית ספר מכיל מאגם את המשאבים של תלמידיו המשולבים הזכאים לסל אישי ומעניק את הסלים ואת המשאבים באופן קבוצתי.

מידע נוסף על בית הספר – אתר אינקלו

חינוך ביתי 

חינוך ביתי הוא חינוך הניתן בבית התלמיד ולא במסגרות החינוך הפורמליות. הורים שאינם מעוניינים לשלב את ילדם במערכת החינוך הפורמלית נדרשים לעמוד בתנאים מספר כדי שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של תלמיד בגיל חינוך חובה נתונה בידי מנהלי המחוזות במשרד החינוך. 

כאשר מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה והביקור במקום שנערכים בו הלימודים ייעשו בהשתתפות המפקח על החינוך המיוחד. הורים לילד עם צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. 

כמו כן ההורים מחויבים להציג תוכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. ההורים שקיבלו פטור מחינוך חובה צריכים להגיש במועד שקבעו מראש עם המפקח על החינוך המיוחד דו"ח המתאר את התקדמות התלמיד ואת קיומה של תוכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תוכנית החינוך הביתית.

מימוש הזכאות 

הורים המבקשים להקנות חינוך ביתי לילדם שבגיל חינוך חובה, יגישו למנהל המחוז, והעתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. נהלים לחינוך הביתי – אתר משרד החינוך

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.