Menu Close

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד

ימי היעדרות מעבודה בגין סיוע לילד עם מוגבלות וליווי

מהי הזכות? הורים לילדים עם מוגבלות העובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאים לעד 18 ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד על חשבון ימי החופש או ימי המחלה של ההורה ותשלום דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות. נוסף על כך העובדים זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה, ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילדם ללא ניכוי משכרם. הורה יחידני זכאי מלכתחילה להקצאת השעות בהיקף הניתן לתא המשפחתי, דהיינו 104 שעות. עם זאת מספר הילדים עם מוגבלות אינו משפיע על מספר השעות.

תנאי הזכאות: הורה לילד עם מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, אשר עובד כשכיר במקום עבודה.

מימוש הזכאות: יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה. אין צורך להציג למעסיק אישור מחלה ספציפי לימי ההיעדרות אלא להציג פעם אחת בלבד לאורך תקופת ההעסקה אך ורק אישור רפואי המפרט כי לילד מגבלה קבועה המצריכה סיוע טיפול וליווי אישי. אם ההיעדרות נעשית לצורכי ליווי, סיוע או השגחה שלא בקשר לטיפול רפואי או פרה-רפואי, יש להגיש הצהרה בלבד (ויש לוודא שסופק בעבר אישור למעסיק שלפיו הילד הוא אדם עם מוגבלות). בהצהרה על היעדרות נדרש לציין שעות (לדוגמה, מ-9:00 עד 17:00), ראו את טופס ההצהרה של הנציבות. אין מניעה לנצל את 52 שעות הסיוע על חשבון המעסיק בעבור יום עבודה מלא.

מידע נוסף: ניתן להיעדר לשעות אחדות או לחלקי ימים ולקבל עליהם את התשלום היחסי. לדוגמה, ניתן להישאר עם הילד בבית בארבע השעות הראשונות של היום, ולאחר מכן להתייצב לעבודה. בעבור יום זה יקוזז חצי יום מחלה (או חופשה) בלבד, וישולם שכר רגיל בעבור יתר השעות שבהן התייצב ההורה לעבודה.

שימו לב: הזכות אינה נצברת משנה לשנה. הזכאות ל-52 שעות על חשבון המעסיק תלויה בהיקף המשרה. לדוגמה, אם אתם עובדים בחצי משרה, תהיו זכאים ל-26 שעות היעדרות בלבד. ואולם הזכות לעד 18 ימי היעדרות לצורך סיוע אינה תלויה בהיקף המשרה אלא מותנית רק בהיקף ימי המחלה או החופשה הצבורים.

זכות הורה להיעדר מעבודה לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות – אתר הנציבות

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.