Menu Close

מטפח אישי וחונכות

מטפח אישי וחונכות

מטפח אישי (סומך)

הזכות – מהי: לפי הוראה 10.3 בתע"ס (תקנון עבודה סוציאלית), ילדים ובגירים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם עשויים להיות זכאים למימון של סומך (סיוע על ידי מטפח אישי) בבית המשפחה למספר שעות אחר הצהריים לפיתוח מיומנויות תפקודיות, חברתיות ותקשורתיות אצל הילד, יאפשרו לאדם עם האוטיזם להתגורר עם משפחתו בקהילה, ויאפשרו פינוי זמן לבני המשפחה האחרים.

תנאי הזכאות: הזכאות הנה מגיל 3 ואילך ותלויה במצב במשפחה, רמת המסוכנות של האדם עם האוטיזם, רמת התפקוד היומיומי, הרכב המשפחה והימצאותם של ילדים נוסף על הרצף האוטיסטי, ומספר הילדים הקטינים או מגבלות אחרות שגרים בבית, ובתקציב של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

אופן מימוש הזכאות: על מנת לממש את הזכאות, על הילד להיות מוכר על-ידי מינהל המוגבלויות. עם סיום התהליך, ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בבקשה לקבלת השירות.

מידע נוסף: ניתן פטור למשפחות בהן ההכנסה הממוצעת לנפש לא עולה על 5 נקודות זכאות לפי רשות המסים (על נקודה שווה נכון לשנת 2024 סך של 223 ₪. למי שההכנסה הממוצעת לנפש עולה על זה, יש לשלם השתתפות עצמית, בתאם לגובה ההכנסות של המשפחה לפי טבלה המפורטת בתע"ס.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.