Menu Close

מימון הרדמה מלאה לצורך טיפולי שיניים

מימון הרדמה מלאה לצורך טיפולי שיניים

מהי הזכות? עד גיל חמש טיפולי שיניים בהרדמה כלולים בסל הבריאות ללא התוויות מיוחדות במצבים שבהם אי אפשר להשיג שיתוף פעולה מצד הילד והדרך היחידה למתן טיפול היא באמצעות הרדמה. מעבר לכך ילדים ובגירים עם אוטיזם זכאים למימון הרדמה מלאה בטיפולי שיניים, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולחוזר מנהל הרפואה משנת 2002.

תנאי הזכאות: הטיפול יינתן בהרדמה מלאה אם המצב הרפואי של המטופל מחייב זאת ואין אפשרות לטפל בו בהרדמה מקומית. טיפולי השיניים עצמם הנעשים במהלך ההרדמה אינם כלולים בזכאות להרדמה מלאה.

מימוש הזכאות: בקשה לביצוע טיפול שיניים בהרדמה מלאה מחייבת המלצה של רופא השיניים המטפל לאחר שנעשה ניסיון טיפולי שלא צלח. יש להרדים הרדמה כללית רק אם אין אפשרות לעשות את הטיפול בהרדמה מקומית. הרדמה כללית יעשה אך ורק רופא מרדים בבית חולים או במרפאות שעומדות בתנאים המפורטים בהנחיות האגף לבריאות השן. את טיפול השיניים יעשה רופא שיניים לפי הנחיות אלה. אם ניגשים לקבלת הטיפול בבית חולים, יש להשיג התחייבות (טופס 17) מבעוד מועד.מידע נוסף: החל מ-1 בינואר 2019 ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים בשירותי סל הבריאות באמצעות קופות החולים. יש לפנות למרפאת המבוטח לקבלת

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.