Menu Close

משיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

משיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

משיכת כספים מוקדמת מקופת גמל

הזכות – מהי: במקרים מסוימים הורים לילדים על רצף האוטיזם יכולים להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל ללא חיוב בניכוי מס במקור וללא צורך באישור על נכות רפואית של הילדים.

התנאים לזכאות: הורים לילדים הזכאים לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המרבי (בשנת המס 2024 השיעור המרבי הוא 188%) וכן הורים לילדים שנקבעה להם נכות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות. זאת בתנאי שהמוגבלות או הנכות הוכרה לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

אופן המימוש: אם נקבעה זכאות בשיעור הנדרש, המידע יעבור אוטומטית לרשות המיסים, ואין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות. יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגישו ללשכת פקיד השומה.

תשומת לב: אם נקבעה נכות או גמלה בשיעור נמוך משיעור הנדרש, או כאשר חל שינוי במצבו של הילד, ניתן להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית לצרכי מס הכנסה (כמוסבר בהליך הבקשה לפטור ממס).

הנחות בעמלות בנקים

הזכות – מהי: בגירים בעלי מוגבלות אשר הציגו לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי ולפיו הם בעלי נכות בשיעור של 40% או יותר זכאים לקבל הנחה בעמלות בנקים. ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 הפעולות הראשונות שבוצעו על ידי פקיד בנק כאשר בגין כל אחת מהן תיגבה עמלת ערוץ ישיר בלבד כגון: אתר אינטרנט, כספומט, הוראה לחיוב חשבון או הוראת קבע (מדובר בעמלה נמוכה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק באופן פיסי או באמצעות הטלפון). 

אופן המימוש: יש להציג לבנק אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון על נכות בשיעור של 40% לפחות, והזכאות תחל ב1 לח

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.