Menu Close

נופשונים

נופשונים

הזכות – מהי: הנופשון הנו מסגרת חוץ-ביתית קצרת מועד הכוללת לינה, לילדים ולבגירים מגיל לידה שאובחנו על הרצף האוטיסטי ומתגוררים בקהילה (עם משפחתם או בבית אומנה). בנופשון שוהים מספר לילות במשך השנה במסגרת מוגנת (אכסניות נוער, קמפינג, בילוי משפחתי וכד') עם תוכניות מתאימות ללימוד כישורי חיים כהכנה לחיים עצמאיים.

הזכאות הינה ל-15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה, כאשר סוף שבוע יחשב ל-2 לימי נופשון ויתאפשר להורים להשתתף בנופשון.

תנאי הזכאות: אנשים על רצף האוטיזם בכל גיל. יש לעבור הכרה במינהל המוגבלויות. ולנצל אותם במועדים שונים במהלך השנה אצל מפעילים שונים. הנופשון כרוך בתשלום השתתפות עצמית. לילד עד גיל 18 הסכום עומד על 1/60 מגמלת ילד נכה, ולבוגר מעל גיל 18 אותו שיעור מגמלת נכות כללית.

אופן מימוש הזכאות: ניתן לפנות למינהל המוגבלות ברשות המקומית ובקשה להשמה בנופשון, או פנייה ישירה למפעילי הנופשונים.

זכאות מורחבת של 24-0 ימי נופשון תאושר על-ידי עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים, זכאות מורחבת של 45-24 ימי נופשון תאושר במקרים מיוחדים על ידי ממונה/מפקחת מחוזית במשרד הרווחה והביטחון החברתי ומעל 45 ימי נופשון יאושרו במקרי חרום על-ידי מנהלת תחום פנאי במינהל המוגבלויות.

מידע נוסף: בנופשון יהיו פעילויות חינוכיות בילוי ונופש, והוא כולל כלכלה מלאה. ישנם נופשוני משפחות – נופשון חניכים שמצטרפים אליו משפחות וישנם גם נופשוני חניכים – לינת חניכים בלבד. נופשון משפחות הוא נופשון בו המשפחות מגיעות בהרכבים שונים למתחם ובו מסופקת לחניכים ולמשפחות הפעלות וטיולים כאשר חלק מהיום ישנם מדריכים הצמודים לחניכים כדי ששאר בני המשפחה יוכלו ליהנות מפעילות נפרדת.

תשומת לבכם: שני סוגי הנופשונים כוללים כלכלה מלאה לחניכים בכפוף לתקנות ולתקציב משרד הרווחה והביטחון החברתי, בעוד שבנופשון משפחות אצל חלק מהמפעילים יש לשלם עבור השתתפות המשפחה.

נופשונים לילדים ולבגירים עם מוגבלויות – באתר משרד הרווחה.

נופשון "הקלה"

הזכות – מהי: נופשוני "הקלה" הם אפשרות לארח ילד או נער על רצף האוטיזם המתגורר בקהילה (אצל משפחתו או אצל משפחת אומנה), כולל שבתות וחגים, אצל משפחה במהלך השנה מקרב מכריהם, משפחה מאנשי הצוות במסגרות שהילדים משתתפים בהם או משפחה ממאגר "עזר לציון" בפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי.

תנאי הזכאות: משפחות לילדים ונערים אנשים על רצף האוטיזם בגיל 3-21 (מקרים חריגים לידה-3 וגיל 21-25 יישקלו). יש לעבור הכרה במינהל המוגבלויות.

אופן מימוש הזכאות: ניתן לפנות לרשות המקומית וכפוף לביקור בית של עובדת סוציאלית מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בבית המשפחה כדי לבדוק התאמה והתאמת הבית המארח.

מידע נוסף: הנופשון כרוך בתשלום השתתפות עצמית. לילד עד גיל 18 בשיעור 1/60 מגמלת ילד נכה ליום של שהות אצל המשפחה המארחת, ולבוגר מעל גיל 18 אותו שיעור מגמלת נכות כללית. המשפחה המארחת מתוגמלת כספית על ידי האירוח על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי.

תשומת לבכם: במהלך התוכנית צוות של עובדות סוציאליות מנוסות בטיפול בילדים עם מוגבלות יהיו בקשר עם המשפחה המארחת בתקופת האירוח, ויינתן מענה למקרי חירום 24 שעות ביממה.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.