Menu Close

נקודות זיכוי במס הכנסה

נקודות זיכוי במס הכנסה

נקודות זיכוי במס הכנסה

מהי הזכות? מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים שכירים או עצמאיים לילד על רצף האוטיזם, על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחיה.

תנאי הזכאות

עד גיל 18: הורה שיש לו ילד עם אוטיזם זכאי לשתי נקודות זיכוי כאמור, בהתקיים אחד מהתנאים האלה: אישור זכאות לגמלת ילד נכה (גם אם היא אינה משולמת בפועל, לדוגמה בשל שהות בדיור חוץ-ביתי לילדים עם מוגבלויות) או החלטת ועדת זכאות ואפיון הקובעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בעבור הילד. 

נקודות הזיכוי ניתנות לפי מספר הילדים הנכים במשפחה. לכן הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות, כלומר לארבע נקודות זכות.

התנאי לזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 לפקודה – הכנסת הקרוב עם המוגבלות אינה עולה בשנת המס על סכומים אלו (נכון לשנת המס 2021):

  • על 169,000 שקלים במקרה של יחיד
  • על 270,000 שקלים לאדם עם המוגבלות ובן זוגו.

מימוש הזכאות: הורה שילדו מקבל גמלת ילד נכה יכול לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה, באמצעות מילוי טופס 101 בתחילת כל שנה וצירוף זכאות לגמלת ילד נכה. בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס יש לסמן את סעיף המצהיר "אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי", ולצד זאת להצהיר כי בן הזוג אינו מקבל נקודות זיכוי אלה וכי לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.

הורה עצמאי או שיש בידו החלטת ועדת זכאות ואפיון צריך להגיש טופס בקשה (טופס 116א) בלבד. המערכת מעודכנת אוטומטית בדבר זכאות לגמלת ילד נכה או אי-כושר רפואי בשיעור 74% ומעלה לבני 19 ומעלה.

החל מפברואר 2021 הורים לילדים שעברו ועדת זכאות ואפיון אינם צריכים לצרף את העתק החלטת ועדת הזכאות והאפיון, ורשות המיסים מקבלת אוטומטית את החלטות הוועדות של משרד החינוך. אשר לזכאות לשנים קודמות, יידרש להציג את החלטת הוועדה (ועדת השמה) עד שהרשות תקבל את המידע הזה ממשרד החינוך.

מידע נוסף: ככלל, הזכאות לנקודות הזיכוי היא בעבור שנת המס שבעדה הוגשה, וכדי שהזכאות תיקבע לכמה שנים קדימה יש להגיש בקשה לאישור רב-שנתי מרשות המיסים. 

החזרי מס רטרואקטיביים עד שש שנים אחורה בנוגע לילדים שעוד לא מלאו להם 18: כדי שתיבחן זכאות רטרואקטיבית יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קיומה של האבחנה או חשד לאבחנה בשנים שקדמו לבקשה. בנוגע לבגירים בני 18 ומעלה, הזכאות הרטרואקטיבית כפופה לקיומה של זכאות במוסד לביטוח לאומי (קרי שיעור של 74% אי-כושר או יותר) או אישור על השמה בחינוך המיוחד בשנים אשר קדמו לבקשה ולגביהן מבוקש ההחזר. יש להביא בחשבון שבפנייה רטרואקטיבית למס הכנסה עלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי שההורים זכאים לו, על כן מומלץ לוודא כי אין פערים לא מטופלים בתשלומי המס ולשקול היוועצות באיש מקצוע בתחום המיסים טרם הגשת הבקשה.

שימו לב: אם אחד ההורים אינו עובד, יש שינוי בזכאות. שתי נקודות הזיכוי יכולות להיות על משכורת של אחד מבני הזוג או להתחלק בין בני הזוג על פי בקשתם. הורים גרושים, פרודים או רווקים אינם נחשבים בני זוג לעניין הזה. לפיכך כל אחד מהם זכאי לשתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.

בעבור ילד בדיור חוץ-ביתי – במקרה זה על ההורים להודיע זאת למס הכנסה, וייתכן שתינתן להם בחירה אם לקבל שתי נקודות זיכוי במס או לחלופין זיכוי מס בשיעור של 35% בעבור החזקת הילד בדיור חוץ-ביתי.

להגשת בקשה (טופס 116א) 

זכאות לנקודות זיכוי – אתר מס הכנסה

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות – אתר Gov.il

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.