Menu Close

צירוף ילד מאובחן באוטיזם לביטוח סיעודי

צירוף ילד מאובחן באוטיזם לביטוח סיעודי

הצטרפות לביטוח סיעודי

מהי הזכות? פיצוי ביטוחי למי שהוכר סיעודי. הפיצוי מביטוח סיעודי לרוב רלוונטי לתפקודים נמוכים, ולתפקודים גבוהים הוא אינו רלוונטי.

תנאי הזכאות: פיצוי חודשי לאדם שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היום-יום (ADL): לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט בסוגרים ולנוע באופן עצמאי. חברת הביטוח מכירה באדם סיעודי אם הוא אינו יכול לעשות לפחות 50% מהפעולה בשלוש פעולות מהשש שפורטו לעיל. הביטוח הסיעודי אינו כולל ילדים ששכבר אובחנו עם אוטיזם.

מימוש הזכאות: ביטוח סיעודי דרך קופת החולים אפשרי מגיל לידה. יש למלא הצהרת בריאות בהצטרפות לביטוח, וילדים עד גיל 18 אינם משלמים פרמיה. עם זאת חריג גיל חמש שנים (שונה בינואר ב2024 מגיל 3 לגיל 5) : לחברות הביטוח יש סעיף שמאפשר להן לבטל את הביטוח ולא לכבד את התביעה אם ילד הצטרף לביטוח אך אובחן על הרצף לפני שמלאו לו חמש שנים.

מידע נוסף: שלא כבעבר, כיום אי אפשר לרכוש ביטוח סיעודי פרטי למאובחנים עם אוטיזם, כי חברות הביטוח החליטו כי הסיכון הביטוחי גבוה מדי. אפשר לבטח ביטוח סיעודי רק דרך קופות החולים בסכום מוגבל ולזמן מוגבל.

הצטרפות לביטוח סיעודי אחרי האבחון

חברת הראל, שעובדת עם שירותי בריאות כללית, לרוב אינה מבטחת כלל מאובחנים על הרצף. 

לעומת זאת חברת ביטוח הפניקס, שעובדת עם מכבי, וחברת מנורה, שעוברת עם לאומית ועם מאוחדת, מבטחות מאובחנים עם אוטיזם ברמת תפקוד נמוכה. עם זאת יש לזכור שחברות הביטוח אינן מאשרות תביעות סיעוד אישור אוטומטי, ולכן חשוב להגיש את המסמכים המתאימים המעידים על חוסר יכולתו של הילד לתפקד באופן עצמאי ולהישאר ללא השגחה.

חוזר המפקח על הביטוח נדרש לעניין וקובע שאין לדחות מועמד לביטוח שנמצא על הרצף האוטיסטי על סמך זכאותו לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, אלא על סמך בדיקה פרטנית של מצבו הרפואי, ואם עדיין אי אפשר להעריך את הסיכון הביטוחי, מכתב הדחייה יכלול את פירוט האפשרות לפנות שוב לאחר חלוף תקופת זמן שבמהלכה התגבשה ודאות בנוגע למצב תפקודו של הילד.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.