Menu Close

קבלת החלטות נתמכת וכשרות

קבלת החלטות נתמכת וכשרות

אפוטרופסות, תומך בקבלת החלטות וייפוי כוח מתמשך

פסול דין הוא אדם שהיכולת שלו לבצע פעולות משפטיות מוגבלת על ידי בית המשפט – כלומר שלעניינים מסוימים הכשרות המשפטית שלו מוגבלת. כל פעולה משפטית של פסול דין זקוקה להסכמת נציגו, אחרת ניתן לבטל אותה. במסגרת זו, פסול דין אינו יכול לרכוש נכס באשראי, לשכור נכס או לקבל שירות באשראי ללא הסכמת נציגו. פסול דין יכול לתבוע ולהתגונן בתביעה באמצעות האפוטרופוס שלו.

בית המשפט יכול להכריז על אדם כפסול דין רק אם הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו בגלל מחלת נפש משמעותית או בגלל מוגבלות שכלית משמעותית. לכן, אדם עם אוטיזם אינו יכול להיות מוכרז כפסול דין אלא אם הוא עומד בתנאים לעיל.

מגיל 18 אדם הופך בעל אחריות משפטית בעיני החוק, והוריו מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל עבורו החלטות. כאמור, יהיו נסיבות בהן ניתן יהיה לנקוט בצעדים כדי למנות תומך בקבלת החלטות, לקבל ייפוי כוח מתמשך או במקרי קצה אף למנות אפוטרופוס לאדם על רצף האוטיזם. בפרק הזה נסקור את האפשרויות השונות במקרים אלו.

אפוטרופסות

הזכות – מהי: החוק קובע שבית המשפט יכול למנות אפוטרופוס למי שאינו יכול לדאוג לענייניו ואין מי שמוסמך על פי דין ומוכן לדאוג לכך במקומו. בית משפט ימנה אפוטרופוס רק במקרה שבו ללא המינוי עלולים להיפגע זכויות ואינטרסים של האדם ורק אם לא ניתן להגן על זכויות ואינטרסים אלה בדרך מגבילה פחות. מכאן שאפוטרופוס הוא אדם הממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה במטרה לפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם שהוא האפוטרופוס שלו.

ניתן למנות לאפוטרופוס כל אדם או תאגיד שנמצא ברשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי. כך למשל, קרוב משפחה, ידיד קרוב או אפוטרופוס מקצועי (תאגיד, עמותה, עו”ד או נציג של האפוטרופוס הכללי). על פי רוב, תינתן עדיפות לקרובי משפחה להתמנות כאפוטרופוסים על אדם עם מוגבלות. במידה ולא מתאפשר, ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים. חשוב לדעת כי כיוון שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט לא ימנה כאפוטרופוס אלא מי שהסכים לכך.

אפוטרופסות – בערוץ אלו"ט / YouTube.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.