Menu Close

קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם)

קצבת שירותים מיוחדים (שר

קצבה לשירותים מיוחדים משולמת לנכה המתגורר בביתו וזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום. הקצבה משולמת נוסף על קצבת הנכות הכללית ונקבעת על פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת.

בגיר על הרצף האוטיסטי אשר מקבל קצבת נכות כללית ונוסף על כך נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% או יותר,או לחילופין, בגיר על הרצף האוטיסטי שאינו מקבל קצבת נכות אך נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 75%, רשאי לבקש קצבת שירותים מיוחדים בהגשת התביעה לנכות כללית (אין צורך להמתין לאישורה לצורך הגשת תביעת שירותים מיוחדים).

שימו לב: בגיר עם אוטיזם הגר במסגרת דיור חוץ-ביתית אינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

לא ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים במקביל לגמלת ניידות אם לא נקבעה לבגיר מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.

סכום הקצבה

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לניקוד שניתן במבחני התלות בוועדה (נכון לינואר 2024):

  • 20 נקודות ומעלה: 50% תוספת = 1,771 שקלים.
  • 44 נקודות ומעלה: 112% תוספת = 4,099 שקלים.
  • 59 נקודות ומעלה: 188% תוספת = 6,542 שקלים.
  • 68 נקודות ומעלה: 235% תוספת = 8,313 שקלים 

מימוש הזכאות

מומלץ להגיש את הבקשה לשירותים מיוחדים עם הבקשה לקצבת נכות כללית. לאחר קבלת האישורים לקצבת נכות כללית יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים ולהגיש טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בטופס המיועד לכך או בטופס מקוון.

לתביעה יש לצרף את המסמכים שפורטו לעיל, וכן מסמכים המעידים על התפקוד של הבוגר:

  • מבחן ADL לתפקוד יום-יומי (צורך בסיוע קל, בסיוע רב או תלות מוחלטת בניידות, בהלבשה והפשטה, ברחצה, באכילה ובהיגיינה אישית).
  • מבחן IADL לתפקוד במשק בית (צורך בסיוע קל, בסיוע רב או תלות מוחלטת בהכנת מזון, בהפעלת מכשירים, בתחזוקת בית, בטיפול תרופתי, בקניות ובסידורים מוסדיים וכספיים).
  • הצורך בהשגחה למניעת סיכון עצמי או סיכון אחרים.

לאחר הגשת התביעה יישלח זימון להופיע לפני ועדה רפואית המורכבת מרופא מומחה (פסיכיאטר או נירולוג) ומזכיר הישיבה. במקרים מסוימים ייבדק תובע הקצבה גם בביתו בידי איש מקצוע שיעריך את מידת התלות שלו בזולת. תפקיד הרופא בוועדה הוא לקבוע אילו קשיים וליקויים יש לבגיר ולתרגם זאת לאחוזי נכות, בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי.

במהלך הוועדה יש לפרט את הבעיות והסיבות, לרבות המחלות, שבגינן הגיע הבגיר לוועדה, ועל כן מומלץ לפרט את כל הקשיים של ההתנהלות היום-יומית של הבגיר, כגון תיאור הקושי התפקודי והצורך בהשגחה ובפיקוח.

גמלת שירותים מיוחדים- באתר הביטוח הלאומי

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.