Menu Close

שילוב של פעוט עם אוטיזם במעון יום "רגיל"

שילוב של פעוט עם אוטיזם במעון יום

סייעת שילוב במעון יום רגיל

לפי הוראה 8.10 לתע"ס (תקנון עבודה סוציאלית), תינוקות ופעוטות עד גיל שלוש אשר נמצאים במעון יום מפוקח זכאים במקרים מסוימים לליווי של סייעת שילוב בהיקף של עד ארבע שעות ביום, ומטרתו לאפשר שילוב ילדים עם אוטיזם בקהילה. הסייעת משתלבת בתוכנית החינוכית של המעון כשהיא צמודה לפעוט ומתווכת לו את הפעילות הנעשית במעון ומסייעת בעבודה פרה-חינוכית מגיל צעיר כדי לשפר את מכלול מיומנויותיו בהמשך חייו. סייעת לא תעשה התערבות רפואית או פרה-רפואית.

השילוב ייעשה באופן קבוצתי או באופן פרטני. אפשר לקבל את השירות אך ורק במעונות יום מוכרים שקיבלו סמל מעון מהמדינה ושכר הלימוד בהם מפוקח בזרוע העבודה (ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה וכיוצ"ב), והזכות לסייעת שילוב אינה קיימת במעונות יום או משפחתונים פרטיים.

מימוש הזכאות למעון יום שיקומי או לסיוע סמך במעון רגיל

כדי לממש את הזכאות יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים ולהגיש "בקשה לסיוע בקליטת ילד חריג במעונות יום ובמשפחתונים בתוכנית משולבת". הבקשה תועבר לוועדה במשרד הרווחה והביטחון החברתי, ויינתן אישור לחצי שנה. לאחר מכן תיעשה הערכת השילוב, ואם יימצא שהוא ממלא את צורכי הפעוט ויש תקציב, יחודש האישור.

לבקשה יש לצרף את המסמכים האלה:

  • דו"ח התפתחות מהמכון להתפתחות הילד שמתאר את המצב התפקודי של הילד וכולל המלצות לטיפול
  • טופס פנייה ודו"ח סוציאלי על המשפחה מאת העובדת הסוציאלית המטפלת.
  • מומלץ לצרף גם המלצה של רופא התפתחות או איש מקצוע אחר על התאמת הילד לשילוב במסגרת וכל חומר אחר שעשוי להיות רלוונטי לדעת ההורים או העובדת הסוציאלית.
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.