Menu Close

תביעת גמלת תלות בזולת

תביעת גמלת תלות בזולת

גמלת תלות בזולת

ילד עם אוטיזם שמלאו לו שלוש שנים ונמצא כי הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, זכאי לגמלת תלות בזולת באחת מהדרגות האלה: 112% (4,099 שקלים), 188% (6,542 שקלים) או 235% (8,313 שקלים). יש גם דרגה של 50%, אך אין לזה השפעה על סכום הגמלה כאשר קיימת זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור המלא (100%, 3,479 שקלים). עם זאת כבר החל מדרגה של 50% אפשר לקבל הנחה בחשבון החשמל. 

גמלת תלות בזולת אינה מתווספת לגמלת ילד נכה, שזכאים לה ילדים עם אוטיזם, והסכום המשלום יהיה הגבוה שבהם.

מימוש הזכאות 

אפשר להגיש בקשה להיבדק בשאלת תלות בזולת בתביעה הראשונה או לאחר מועד ההכרה במוסד לביטוח לאומי על ידי הגשת תביעה נפרדת לקביעת תלות בזולת (טופס 7828, הזמין באתר הביטוח הלאומי). הזכאות חלה על מי שזקוק לסיוע בפעולות כגון הליכה, אכילה, התלבשות, רחצה והיגיינה אישית. אם אושרה תביעתכם לגמלת ילד נכה בלי שזומנתם לוועדה, ואתם מעוניינים בבדיקת הילד בוועדה כדי לבחון את זכאותו לגמלת תלות בזולת, עליכם לפנות לסניף בתוך 45 יום ולבקש להופיע בוועדה. 

גיל הבקשה או הבדיקה: אפשר להגיש את הבקשה לעבור בדיקת תלות כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים. בדיקת התלות הנערכת בוועדה רפואית לילד נכה היא לבני שלוש ומעלה.

הבדיקה עצמה: אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

ניקוד: לכל פעולה שיש בה לילד תלות ניתן ניקוד; בהתאם לניקוד שנצבר מחושבים שיעורי הזכאות לגמלה:

1. ילד שצבר בבדיקת התלות חמש עד שבע נקודות, זכאי לגמלה ששיעורה 50% (החל מינואר 2022). במקרה של ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה בשיעור 100%, זכאות זו נבלעת בגמלה הקיימת ואינה מתווספת עליה);

2. ילד שצבר בבדיקת התלות שמונה או תשע נקודות, זכאי לגמלה ששיעורה 112% (דרגת תלות חדשה החל מינואר 2022);

3. ילד שצבר בבדיקת התלות עשר עד 12 נקודות זכאי לגמלה ששיעורה 188%;4. ילד שצבר בבדיקת התלות 13 נקודות ומעלה זכאי לגמלה ששיעורה 235% (דרגת תלות חדשה החל מינואר 2022).

4.ילד שצבר בבדיקת התלות 13 נקודות ומעלה זכאי לגמלה ששיעורה 235% (דרגת תלות חדשה החל מינואר 2022).

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.